Start

DINE VERDIAR ER VÅRT FAG

TA VARE PÅ VERDIANE

Norsk Byggtakst hjelper deg med å ta vare på verdiene dine. Vi har byggmesterkompetanse.

ENERGIRÅDGIVING

Norsk Byggtakst er godkjent energirådgiver for Enova og hjelper deg med søknad om støtte til energitiltak eller oppgraderinger.

VERDITAKST

Norsk Byggtakst utfører verditakst på bolig og eiendom.

ENOVA

Norsk Byggtakst hjelper deg med energiråd for Enova-søknad.

KONTROLLØR

Norsk Byggtakst kan være din byggkontrollør.